เรื่อง  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองความดันโลหิตสูงและหลอดเลือด (CVD Risk)
เรียน  ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง
อ้างถึงหนังสือ สสจ.นม. ที่ นม 0032.013.2/ว 1015  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายให้จัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองความดันโลหิตสูงและหลอดเลือด CVD Risk ในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป เนื่องจากไปช่วงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี มีวันสำคัญทางด้านสาธารณสุข เช่น วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก วันที่ 24 พฤษภาคม เป็นวันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก และวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เป็นต้น
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงาน จัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองความดันโลหิตสูงและหลอดเลือด (CVD Risk) และจัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่ประชาชน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
** สสอ.เมือง ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานผลและส่งภาพกิจกรรมการรณรงค์ มาที่อีเมล aoynitaya21@gmail.com ส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพื่อ สสอ.เมือง จะรวบรวมส่ง สสจ.นม. ต่อไป **
หมายเหตุ  ดาวน์โหลดหนังสือและรายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
กล่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ / คุณนิตยา ผู้เขียนข่าว

 

>> รายละเอียด

จัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองความดันโลหิตสูงและหลอดเลือด (CVD Risk)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *