เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำบัด เรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ ปี2560
เรียน  ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง
อ้างถึงหนังสือ สสจ.นม. ที่ นม 0032.004/ว 1060 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ด้วยสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำบัด ได้กำหนดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงขอส่งประกาศดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ที่ประสงค์จะสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัดได้รับทราบ และสมัครสอบได้ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
** ดาวน์โหลดหนังสือ รายละเอียดและใบสมัคร ได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ **

งานเภสัชสาธารณสุข / คุณปิยะทิพย์  ผู้เขียนข่าว

 

>>>  รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำบัด เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *