แผนการปิดเส้นทางจราจรพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ฯ ภายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 – 24.00 น.