สวัสดีครับ ขอแนะนำ…หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา (Muang Nakhonratchasima District Health Office) จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่เลขที่ 351 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000  โทรศัพท์ 044-242323 
          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับอำเภอ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประชาชนในอำเภอเมืองนครราชสีมา มีสุขภาพดี อยู่เย็นเป็นสุข และก้าวไปสู่เป้าหมายสังคมสุขภาพอย่างยั่งยืน ในการทำงานด้านสุขภาพ ในภาพรวมของอำเภอเมืองนครราชสีมา เกิดจากความร่วมแรง ร่วมใจ ของพี่น้องชาวสาธารณสุขนครราชสีมา ผลที่เกิดขึ้น นั่นคือการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน…
โดยมี นายจรูญ พิลานนท์ เป็นสาธารณสุขอำเภอเมืองคนแรกปีพ.ศ.2519 และมีสาธารณสุขอำเภอเมืองคนปัจจบัน คือ นายณรงค์ เสือบุญ เป็นสาธารณสุขอำเภอเมืองคนที่ 5
     มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ 
     (Excellence Quality Health  Care  Management)
     ค่านิยมคือ MUANG HAPPY
     แนวคิด ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *