1-r9
ภาพบรรยากาศ ชาวสสอ.เมืองนครราชสีมา และชาวโคราชทุกคน ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง

ร่วมร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี 27 ตุลาคม 2559 #koratforking