วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ทีมตรวจสอบภายใน จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นำโดย คุณเพียงใจ แก้วกันเนตรและทีมงาน

มาตรวจสอบนิเทศภายใน ปีงบประมาณ 2559 CUP มะค่า อำเภอเมืองนครราชสีมา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา