วันที่ 25 พ.ย. 2559 ภาพบรรยากาศการคัดเลือกอสม.ดีเด่น 10 สาขา อำเภอเมืองนครราชสีมา ประจำปี 2560