อำเภอเมืองนครราชสีมา
วันที่ 25 พ.ย.59 เวลา 13.30 น. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

เป็นประธานการประชุมโครงการหมอครอบครัว(Primary Care Cluster) ของโรงพยาบาลเทพรัตน์ เพื่อบูรณาการกับ DHS ..ของอำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ ศูนย์อนามัยที่ 9

This slideshow requires JavaScript.