“ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน” ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เปิดโครงการ ลดหวาน มันเค็ม ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน …พร้อมทั้ง นำออกกำลังกาย ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา…มีพลังมวลชน ทั้ง จนท.สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น อสม.มาร่วมงาน 1000 คน…โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม และ รพ.สต.ในสังกัด

 

This slideshow requires JavaScript.