15697463_1310921622312610_7192554370199891546_n15740942_1310921625645943_2273466088973787213_n
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา ตรวจคุณภาพกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่ ห้าง Terminal 21 สาขาจังหวัดนครราชสีมา Big C Macro สาขานครราชสีมา Testco Lotus The Mall นครราชสีมา รวมทั้งตรวจการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์…ร่วมด้วย.ได้รับการต้อนรับด้วยดีจากผู้ประกอบการทุกห้าง ร้าน…ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ครับ..