ภาพบรรยากาศ ต้อนรับ นายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ณ รพ.สต.ขนาย ต.บ้านเกาะ อ.เมือง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560