นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอเมือง (DHB)
ประชุมชี้แจงแผนอำเภอเมือง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ณ ห้องประชุมรพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา